Zapomniane zawody okiem uczniów klasy 6a

W ramach doradztwa zawodowego uczniowie klasy 6a mieli za zadanie zrobić referat na temat dawnych lub zapomnianych zawodów: zecer, zdun, bednarz, ludwisarz oraz introligator. Oto efekty ich pracy.

Czytaj więcej!

Doradztwo zawodowe w szkole

Od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole prowadzone jest doradztwo zawodowe.

Czytaj więcej!