Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

Czytaj więcej!

Uwaga!!! Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023 do 15 sierpnia 2022r.

Szanowni Państwo!
Informujemy, że wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć do 15 sierpnia 2022 r. Przypominamy o konieczności wskazania osób upoważnionych do odbioru dzieci, ewentualnie godzin samodzielnego opuszczania świetlicy przez ucznia. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc pierwszeństwo będą miały dzieci, których oboje rodziców pracuje na pełen etat (zgodnie z z przepisami art.105 ust.1 ustawy prawo oświatowe). Jednocześnie informujemy, że wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Czytaj więcej!

Zebrania z rodzicami

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym tygodniu w naszej szkole odbędą się zebrania z rodzicami. W związku z obostrzeniami związanymi z panującą epidemią, obowiązuje następujący terminarz:

9.09.2020 (środa)
I piętro:
16.30 - I a, s. 44
17.00 - II a, s. 46
17.30 - VI a, s. 41

II piętro:
16.45 - VII a, s. 61


10.09.2020 (czwartek)
I piętro:
16.30 - III a, s. 45
17.00 - VI b, s. 42

II piętro:
16.45 - IV a, s. 61
17.30 - V a, s. 64
17.15 - VIII a, s. 66

Uprzejmie prosimy o punktualne (czyli również niezbyt wczesne) przybycie. W przypadku, gdyby rodzic chciał skonsultować się z nauczycielem przedmiotowym, prosimy o wcześniejszy kontakt z wychowawcą klasy. Prosimy, by pojawił się tylko jeden rodzic/opiekun danego dziecka. Na zebranie należy przyjść w maseczce. Zapraszamy.

Czytaj więcej!

List do Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie Prawni!
Za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 stacjonarnie (tradycyjnie) w przygotowywanym trybie obostrzeń sanitarnych w związku z trwającym stanem pandemii COVID-19. Mając świadomość obaw oraz niepewności w związku z możliwymi zakażeniami na terenie szkoły, jako zbiorowości społecznej ponad 200 osób, podejmujemy pracę w trybie stacjonarnym w kontakcie bezpośrednim z naszymi uczniami i wychowankami.

Czytaj więcej!

Powrót do szkoły z Kartą Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje jak wydać mniej na wyprawkę szkolną wykorzystując Kartę Dużej Rodziny.

Czytaj więcej!

Niezbędnik pierwszaka, czyli co uczeń klasy pierwszej powinien mieć

Lista niezbędnych rzeczy, jakie powinien posiadać każdy pierwszoklasista.

Czytaj więcej!

Bezpieczny powrót do szkół - 10 zasad dla ucznia i rodzica

Wytyczne MEN dla rodziców i uczniów pt.: "Bezpieczny powrót do szkół"

Czytaj więcej!

Procedury podczas rozdania świadectw

Wykaz procedur i opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczących rozdania świadectw szkolnych.

Czytaj więcej!

Oświadczenie rodzica/opiekuna przed egzaminem ósmoklasisty

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do egzaminu ósmoklasisty związane z procedurami i zagrożeniem zachorowania COVID-19.

Czytaj więcej!

Procedury obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty

Procedury obowiązujące podczas trwania egzaminu ósmoklasisty - czerwiec 2020 - zatwierdzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Czytaj więcej!