Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektorem ochrony danych jest p. Beata Michalska email: iod@um.bydgoszcz.pl