Podsumowanie projektu "Przyjazna Szkoła"

Z radością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała certyfikat "Przyjaznej Szkoły", przyznany na zakończenie projektu, realizowanego we współpracy z Fundacją EMIC. Projekt obejmował warsztaty edukacyjne o migracji i realizację mikrodziałań dotyczących doświadczenia migracyjnego oraz integracji społeczności szkolnej. Projekt zakończyliśmy Dniem Europejskim, w obchody którego zaangażowała się cała szkoła. Każda z klas wylosowała kraj, o którym miała przygotować wystawę, udekorować salę i przedstawić jego kulturę. Jak zwykle nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania. Przygotowali gazetki, prezentacje, stroje, a nawet kulinarne specjały. Na koniec dnia odbyły się warsztaty zumby, które dla wszystkich dzieci poprowadziła Pani Danuta Olska. Dziękujemy wszystkim za współpracę przy projekcie, a szczególnie jego koordynatorkom, Pani Anecie Jordan-Madejskiej i Pani Justynie Obarze-Sych.

Czytaj więcej!

Przyjazna Szkoła

Program edukacyjny „Przyjazna szkoła” jest realizowany w ramach projektu „Masz prawo wiedzieć”, współfinansowanego z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Ideą programu edukacyjnego jest:
zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i uchodźctwa;
uświadomienie uczestnikom i uczestniczkom programu ich roli w integracji osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia ze społecznością szkolną;
kształtowanie postaw otwartych na inność czy różnorodność kulturową;
zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego.

Czytaj więcej!