Przydatne wzory druków

Zamieszczamy następujące wzory druków:
- druk rezygnacji z przedszkola
- druk rezygnacji ze szkoły
- podanie o wydanie duplikatu legitymacji
- podanie o wydanie duplikatu świadectwa

Czytaj więcej!

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

Czytaj więcej!

Oświadczenie rodzica/opiekuna przed egzaminem ósmoklasisty

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do egzaminu ósmoklasisty związane z procedurami i zagrożeniem zachorowania COVID-19.

Czytaj więcej!

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach w konsultacjach kl. 4-8

Deklaracja rodziców udziału ich dziecka w zajęciach w konsultacjach od 1 czerwca (dotyczy uczniów klasy 4-8)

Czytaj więcej!

Informacje i oświadczenie dla rodziców w związku z pandemią COVID-19

Informacje dla rodziców o ryzykuj zagrożenia COVID-19 oraz organizacji pobytu w szkole dziecka. Do pobrania również oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z procedurami i informacjami dotyczącymi COVID-19.

Czytaj więcej!

Procedury szkolne w związku z zagrożeniem COVID-19

Procedury szkolne w związku z zagrożeniem COVID-19

Czytaj więcej!

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach w konsultacjach

Deklaracja rodziców udziału ich dziecka w zajęciach w konsultacjach (dotyczy uczniów klasy 8)

Czytaj więcej!

Deklaracja udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Deklaracja rodziców udziału ich dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych (dotyczy uczniów klas 1-3)

Czytaj więcej!

Druki dla rodziców

Wszelkie dokumenty dla rodziców można znaleźć tutaj.

Czytaj więcej!