Uwagi organizacyjne do egzaminu ósmoklasisty 2019

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwanej dalej „ustawą”, ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 r.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Uczeń przychodzi na każdy egzamin z legitymacją, w odświętnym stroju o godz.8.30. Gdyby legitymacja uległa zniszczeniu, to jej brak nie spowoduje niemożności napisania egzaminu.
Uczeń przynosi długopis z czarnym wkładem (w tym jeden w zapasie, gdyby się wypisał) ...

Czytaj więcej!

Egzamin ósmoklasisty

Już w poniedziałek 15.04.2019 ruszają organizowane po raz pierwszy przez Ministerstwo Edukacji Narodowej egzaminy ósmoklasisty, które tak jak całej Polsce, tak i w naszej szkole odbędą się w dn. 15-17.04.2019r. Mimo trudnej i kryzysowej dla nas sytuacji jesteśmy z Wami całym sercem i trzymamy za Was mocno kciuki. Wierzymy, że przekazana wiedza pozwoli na jak najlepsze rozwiązanie zadań egzaminacyjnych. Informujemy, że dni egzaminu ósmoklasisty są jednocześnie dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Informacje o egzaminie: zakładka na stronie internetowej szkoły - dla ósmoklasisty. Łączę wyrazy szacunku, pozdrawiam Was Anna Thiesler dyrektor oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 34.

Czytaj więcej!

Warsztaty artystyczne w Galerii Miejskiej BWA

Dnia 03.04.3019 uczniowie klasy IIIa wzięli udział w warsztatach artystycznych w Galerii Miejskiej BWA.
Wystawa prac dzieci odbędzie się w czerwcu bieżącego roku.
Zapraszamy do fotogalerii.

Czytaj więcej!

Świetlica socjoterapeutyczna

W naszej szkole działa świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez M. Staszkiewicz i A. Jordan-Madejską.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 12:30 - 15:30.
Oto efekty naszej pracy podsumowujące pierwszy semestr. Zapraszamy do galerii.

Czytaj więcej!

Przegadajmy problem - II edycja

Ruszyła II edycja programu "Przegadajmy problem, czyli jak rozwiązać trudną sytuację bez agresji".
Uczniowie wszystkich klas podczas zajęć z wychowawcą zastanawiali się jak rozwiązać problemy klasowe unikając agresji. Efekty prac można podziwiać na wystawie.

Czytaj więcej!