Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

Czytaj więcej!

Zarządzenie dyrektora oraz regulamin funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Czytaj więcej!

Procedury obowiązujące podczas egzaminu ósmoklasisty

Procedury obowiązujące podczas trwania egzaminu ósmoklasisty - czerwiec 2020 - zatwierdzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

Procedury szkolne w związku z zagrożeniem COVID-19

Procedury szkolne w związku z zagrożeniem COVID-19

Czytaj więcej!