Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem

W poniedziałek 05.12.2022 w Hali Sportowej-Widowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja akcji profilaktycznej „Bezpieczeństwo ze Świętym Mikołajem” organizowanej przez Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, na którą zostali też zaproszeni uczniowie z naszej szkoły. Ideą „Bezpieczeństwa ze Świętym Mikołajem” jest aktywizacja dzieci i zapewnienie im niecodziennej rozrywki i zabawy w połączeniu z edukacją na temat bezpieczeństwa.

Czytaj więcej!

Bierzemy udział w projektach edukacyjnych

Klasa 2b bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym pt. "Podróże małe i duże".
Celem projektu jest:
Poznanie wybranych miast w Polsce oraz krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji;
− Uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego, dostrzeżenie piękna odwiedzanych miejsc;
− Poznanie najważniejszych zabytków, zwyczajów, wydarzeń i postaci związanych z historią wybranych miast w Polsce i krajów na całym świecie;
− Rozwijanie wrażliwości na piękno krajobrazów świata;
− Zachęcanie do poznawania wybranych krajów, ich kultury życia, języka, tradycji i zwyczajów;
− Pogłębianie wiedzy o wybranych miastach i krajach;
− Pogłębianie wiedzy o wybranych miastach i krajach;
Na pierwszych zajęciach zapoznaliśmy się z miastem Krakowem, jego tradycjami kulturalnymi, kulinarnymi oraz legendą "O smoku wawelskim".

Czytaj więcej!

Wyjście do Biblioteki UKW i Bazyliki św. Wincentego a Paulo

W ramach realizowanego projektu o emocjach, uczniowie z klas 6 i 7 pod opieką ks. Ł. Krzewińskiego i p. D. Skawińskiego mieli okazję odwiedzić Bibliotekę Uniwersytecką UKW. Dzięki gościnności pracowników biblioteki mieliśmy okazję zwiedzić cały gmach i dowiedzieć się wiele o jego działalności, w tym przespacerować się wśród kilkuset tysięcy książek zgromadzonych w tzw. wolnym dostępie. Odwiedziliśmy również wzorowaną na rzymskim Panteonie Bazylikę pw. św. Wincentego a Paulo, co było zarówno duchowym, jak i artystycznym przeżyciem dla wszystkich. Zapraszamy do fotorelacji!

Czytaj więcej!

Seanse profilaktyczne z ośrodkiem BORPA

W październiku uczniowie klas 1-3 oraz klasy 8 uczestniczyli w seansach profilaktycznych w kinie Helios. Młodsi uczniowie zobaczyli film „Chłopiec zza szyby”. Bohaterem filmu jest chory na hemofilię chłopiec, który na świat patrzy zza szyby. Marzy o prawdziwej przyjaźni. Czy ją odnalazł? O tym dyskutowały po zakończonym seansie dzieci z panem psychologiem z ośrodka Borpa.
Z kolei uczniowie klas ósmych obejrzeli film „Johnny”. Jest to oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie. W jaki sposób odmieniło się życie Patryka? Uczniowie rozmawiali na ten temat z p. Justyną Boniecką – kierownikiem ds. profilaktyki z ośrodka Borpa. Zapraszamy do fotorelacji. Aneta Jordan-Madejska

Czytaj więcej!

Projekt "Kreatywne prace plastyczne"

W roku szkolnym 2022/2023 klasy I a i I b uczestniczą w projekcie "Kreatywne prace plastyczne". Celami projektu są poznanie przez dzieci różnorodnych technik plastycznych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów. Prezentujemy prace wykonane w ramach tego projektu.

Czytaj więcej!

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawy sztuką”

Klasa 2b w nowym roku szkolnym przystąpiła do udziału w kolejnych projektach edukacyjnych. Tym razem to „Zabawy sztuką”. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny, w ramach którego obrano na cel propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi. Podczas zajęć uczniowie poznają różne techniki plastyczne, obcują ze sztuką, a przy tym świetnie się bawią. Założenia główne programu to: wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie szkolnej, rozwijanie wiary we własne możliwości, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Czytaj więcej!

Spektakle profilaktyczne

29 marca gościliśmy w naszej szkole pomorski Teatr Nawigator. Najmłodsi uczniowie obejrzeli spektakl "Świat według Reksia", nieco starsi uczniowie "Nie poniżaj". Dla klas siódmych i ósmych przygotowano spektakl "Nadziejo, wróć". Spektakle dotykały wielu wartości wychowawczo-profilaktycznych.

Czytaj więcej!

Edu(R)ewolucja 3

Informacja o projekcie, regulamin i formularz zgłoszeniowy dla chętnych uczniów.

Czytaj więcej!

"Oblicza uzależnień" – nasz udział w programie

Kilka dni temu, 24 maja, odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjne dla klas 2, 3 i 4 w ramach programu "Oblicza uzależnień". Jest to program edukacyjno-informacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dofinansowany jest ze środków Miasta Bydgoszczy. Spotkania prowadziła pani Magdalena Talar – pracownik socjalny i pedagog społeczny. Koordynatorem programu jest pani Krzysztofa Jagła. Zapraszamy do fotorelacji.

Czytaj więcej!

Zakończenie III etapu programu naukowego „Być jak Ignacy”

Klasa VI a zakończyła kolejny etap realizacji programu naukowego "Być jak Ignacy", który dotyczył tematu „Transport i miasta przyszłości”. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem zakończonego etapu i obejrzenia zamieszczonych materiałów.

Czytaj więcej!