Sesje z plusem

Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.

 

W ciągu roku szkolnego nauczyciel przeprowadza trzy testy:
Sesja 1 – test na wejście,
Sesja 2 – test w połowie roku,
Sesja 3 – test całoroczny.

 

Sesje zapewniają kompleksowe przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

W klasach 4, 5, 7 i 8 testy dostosowane są do nowej podstawy programowej z 2017 roku i najnowszych wytycznych CKE, zaś w klasie 6 testy zgodne są z podstawą programową z 2008 roku.

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ma na celu przede wszystkim pokazanie uczniom formuły czekającego ich prawdziwego testu – rodzajów zadań, ich trudności oraz sposobów ich rozwiązywania.

Czas trwania egzaminu: 100 minut – egzamin z matematyki.

Próbny egzamin jest sprawdzany i oceniany przez nauczyciela. Przy ocenie prac uczniów z zaświadczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej prosimy kierować się zaleceniami poradni.

Źródło: www.ls.gwo.pl