Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023

Czytaj więcej!

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty 2022

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej harmonogramu egzaminu ósmoklasisty w roku 2022.

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku

Czytaj więcej!

Nabór do szkół ponadpodstawowych

Powoli dobiega czas ukończenia edukacji w szkole podstawowej.
Od września rozpoczniecie naukę w nowej szkole. Jak się zalogować do nowej szkoły i jakie są terminy?
Wszystko na stronie www.bydgoszcz.pl w zakładce „Nabór do przedszkoli, szkół, placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020”. Tam znajdziecie m.in. ofertę placówek, informację ze strony Ministra Edukacji Narodowej oraz zasadach rekrutacji.

Czytaj więcej!

Uwagi organizacyjne do egzaminu ósmoklasisty 2019

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwanej dalej „ustawą”, ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 r.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Uczeń przychodzi na każdy egzamin z legitymacją, w odświętnym stroju o godz.8.30. Gdyby legitymacja uległa zniszczeniu, to jej brak nie spowoduje niemożności napisania egzaminu.
Uczeń przynosi długopis z czarnym wkładem (w tym jeden w zapasie, gdyby się wypisał) ...

Czytaj więcej!

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku

Czytaj więcej!

O egzaminie

Wszystko o egzaminie óśmoklasisty

Czytaj więcej!