Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada to wyjątkowy dzień – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, który obchodzony jest na pamiątkę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Warto podkreślić, że inicjatorem tego dokumentu było państwo polskie, a inspiracją stała się myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dzieci. To święto jest świetną okazją, aby pamiętać, że każdemu dziecku przynależą takie same prawa, jak każdemu dorosłemu, niezależnie od jego pochodzenia, języka, miejsca zamieszkania, koloru skóry, wyznania czy przynależności kulturowej i że praw tych nikt nie może dziecka pozbawiać. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania.

Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania przysługujących im praw. Dlatego też w naszym przedszkolu w dniach 21-25 listopada realizowany był projekt pn. „Tydzień praw dziecka”. W każdym dniu tygodnia dzieci miały do zrealizowania inne zadania związane z szeroko pojętym zrozumieniem i kształtowaniem świadomości ich własnych praw. Zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych, teatrzyk kamishibai, odbyły się rozmowy na temat praw dziecka; wszystkie przedszkolaki obejrzały prezentację pt. „Prawa dziecka ważna sprawa”, kolorowały ilustracje z wybranymi przez siebie prawami i tworzyły plakaty dotyczące praw dziecka.

Mamy nadzieję, że dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom solidne podstawy do bycia w przyszłości dobrym człowiekiem i obywatelem.