Przegląd Kolęd i Pastorałek

W dniu 7 grudnia odbył się w naszym przedszkolu niecodzienny koncert, a mianowicie Przegląd Kolęd i Pastorałek, który chyba na stałe wpisał się już w nasz grudniowy kalendarz. Śpiewanie kolęd i pastorałek to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie bowiem zbliża ludzi, buduje między nimi więź, daje uczucie bliskości i wspólnoty. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością, czyli tym wszystkim, czego nam na co dzień brakuje. Zwyczaj wspólnego, rodzinnego śpiewania kolęd zanika. A szkoda … Dlatego też celem organizowania tego typu przeglądu jest podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także innych piosenek świątecznych oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych.

W Przeglądzie Kolęd i Pastorałek wzięły udział wszystkie grupy wiekowe, zarówno młodsze, średnie jak i starsze. W wykonaniu małych wokalistów można było usłyszeć piękne polskie kolędy i pastorałki i nie tylko, które wprowadziły słuchaczy w ciepły, świąteczny nastrój. Na zakończenie wszyscy zaśpiewaliśmy kilka znanych i ulubionych kolęd. Każda grupa została nagrodzona dyplomem uczestnictwa i drobnym upominkiem. Nie ulega wątpliwości, że Przegląd Kolęd i Pastorałek  wprowadził w naszym przedszkolu atmosferę oczekiwania na święta Bożego Narodzenia.